Vejrstationer DK

Vejrstation Juelsminde Havn

Vindhastighed Max. Vindhastighed Vindretning
line diagram
line diagram
bar diagram
line diagram
line diagram
line diagram

Vindhastighedakt --- m/s---Fehler
Vindhastighed knaktFehler: 0x55kts15.03.2023 10:40:00Fehler
Max. Vindhastighed max --- m/s---Fehler
Max. Vindhastighet knmaxFehler: 0x55kts15.03.2023 10:40:00Fehler
Vindhastighed gns.mwFehler: 0x55m/s15.03.2023 10:40:00Fehler
Vindhastighed gns. knmwFehler: 0x55kts15.03.2023 10:40:00Fehler
VindretningaktFehler: 0x55°15.03.2023 10:40:00Fehler
Temperaturakt --- °C---Fehler
Vindchilltemperaturakt --- °C---Fehler
Dugpunkttemperaturakt --- °C---Fehler
FugtkugletemperaturaktFehler: 0x2b: UMB Messungs-Fehler°C15.03.2023 10:40:00Fehler
Nedbørsintensitetakt --- mm/h---Fehler
Absolut nedbøraktFehlerl/m²15.03.2023 10:40:00Fehler
Nedbør typeakt --- logic---Fehler
Relativ fugtighedakt --- %---Fehler
Absolut fugtighedakt --- g/m³---Fehler
Absolut lufttrykaktFehlerhPa15.03.2023 10:40:00Fehler
Lufttryk (NN)akt --- hPa---Fehler

(C) 2013 micKS GR / Deltafix DK

02.04.2023 02:02:16
OVERBLIK
STATION
DIAGRAM
ARKIV
INFO
WEBCAM
UDSIGT GFS
UDSIGT DMI
Data privacy statement